สำรองห้องพัก
+90 2126383534
สำรองห้องพัก
  • 14340413
  • 8306206
  • 14431685
  • 8306690
  • 10111704

Reservations

สำรองห้องพัก
{{data.aggregate.hotel_average_score}} {{translations["review_score"]}}{{translations["out_of_ten"]}}
/ , {{data.review.guest_countrycode}}
{{data.review.completed_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss | amDateFormat:'MMMM DD, YYYY'}}
Close